כתבת ידיעות השרון על מרכז המומחים

כתבה המתארת את פעילות מרכז המומחים הוטרינרי ואת מרכז החירום הוטרינרי בבית ברל, פורסמה בידיעות השרון בסוף חודש דצמבר 2008
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3643860,00.html
כתבת ידיעות השרון על מרכז המומחים

מאמרים קשורים