מינוני משככי כאבים מינונים לכלבים ולחתולים

Anelgesia – doses
נא לבדוק את המינונים לפני השימוש בהם!!!!!!!!!!!!!!!!!

Morphine (dogs): 0.1mg/Kg/Hr CRI IV
0.5-2mg/Kg IM/SQ
Fentanyl (dogs) 4-5mcg/kg IV bolus
3-6(20)mcg/kg/hr CRI IV
Fentanyl (cats) 2-4mcg/kg IV bolus
2-3(10)mcg/kg/hr CRI IV

CRI calculation – example:
20Kg Dog, 2.5ml/kg/hr = 50ml/hr
Fentanyl 3mcg/kg/hr = 60mcg/hr
Fentanyl 60mcg – 50ml
Fentanyl 1200mcg – 1L

Fentanyl 50mcg/ml – 1200/50 =24ml/L

MLK:
Morphine/Lidocaine/Ketamine – MLK
Morphine 0.1mg/kg/hr
Lidocaine 15mg/kg/hr (Cat 7.5mg)
Ketamine (dog) 0.15mg/kg/hr
(dog – neuro) 0.05mg/kg/hr
(cat) 0.075mg/kg/hr

Buprenorphine 0.005-0.01mg/kg
Combo:
Buprenorphine 0.01mg/kg
Or Butorphanol 0.1-0.2mg/kg
and
Medetomidine 5-20mcg/kg

Ketamine 100mg/ml
Sedation 4-5mg/kg IM
Chronic pain 0.1-1.0mg/kg + opioids
Intra-op (CRI) 10mcg/Kg/min
Post op (CRI) 1-5mcg/Kg/hr

Tramadol 2-4mg/kg BID – QID (dogs)
BID in cats (drops very bitter)
Can combine with NSAiD’s
Cats:
Medetomidine 1mg/ml = 1000mcg/ml
Sedation 40-80mcg/kg IM +
Ket 4-10mg/kg IM
Analgesia 5-10mcg/kg + Opioids

NSAiD’s:
Caprofen 2.2mg/kg BID, PO/SQ/(IV)
4.4mg/kg SID, PO/SQ
Firocoxib 5mg/kg/ PO SID
Meloxicam (dogs) 0.2mg/KG 1st dose PO/IV/SQ than 0.1mg/kg
(cats) 0.3mg/Kg once (0.1 daily
*3 days – extra label)

Chronic pain:
Amantadine 2-4mg/kg PO SID-BID (dogs). 3mg/Kg PO (cats) SID
Gabapentin 3mg/kg PO SID
Acetaminophen (dogs ONLY) 10-15mg/kg PO BID

Essential fatty acids supplement – NO clear dose published but a beneficial dose for eicosapentanoic acid (EPA) is around 22 mg/kg /day (Eicosaderm).

1. Recognize pain!
2. Treat pain preemptively if possible.
3. Treat pain as a disease entity of its own.
4. Think multi-modal.
5. Use CRI (only w pumps).

6. Cats hurt too…

מאמרים קשורים